Potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta ollaan vahvistamassa – Asialla on myös kääntöpuolensa

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja uudesta asiakas- ja potilaslaista sekä lastensuojelulain muutoksista. Lakiluonnoksia on valmisteltu osana asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamista, jonka on joidenkin alan ammattilaisten taholta pelätty jopa heikentävän potilasturvallisuutta. 

Asiakkaiden yhdenvertaisten oikeuksien vahvistamiseksi valmistellaan myös säädöksiä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluista. Mielenterveys- ja päihdetyötä koskeva sääntely siirtyisi nykyisistä erillislaeista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin.   Näiden pykälien valmistelu jatkuu vielä syksyyn ja ne päätyvät lausuntokierrokselle vasta myöhemmin.

Tarkoitus on, että eduskunta voi päättää kaikista itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen liittyvistä laeista tällä hallituskaudella. Lausuntoaika päättyy 7.9.2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018.

Itsemääräämisoikeutta tukevia ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevia säännöksiä on nykyisin useissa laeissa, mutta säännökset puuttuvat esimerkiksi somaattisesta terveydenhuollosta ja vanhustenhuollosta. Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalla olisi jatkossa toiminnalle lain tasoinen perusta.

Asiakas- ja potilaslaki koskisi sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa, eri hoito- ja palvelumuotoja sekä laajasti eri asiakasryhmiä. Lastensuojelun osalta muutokset tehtäisiin lastensuojelulakiin.

Itsemääräämisoikeuden kääntöpuoli saattaa olla tarpeellisenkin holhouksen puute

Uuden lain lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Uuteen asiakas- ja potilaslakiin sisältyisivät säännökset asiakkaan tai potilaan päätöksenteon tukemisesta, hoitotahdon tekemisestä sekä itsemääräämiskyvyn arvioinnista ja itsemääräämisoikeuden turvaamisesta arvioinnin, päätöksenteon ja yksilöllisen suunnitelman avulla.

Toimintatapojen selkeyttäminen sekä asiakkaiden palvelujen ja kohtelun ennakoiva suunnittelu tukisi sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan myös henkilöstön työturvallisuuden parantamista.

Asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen olisi aina viimesijainen keino. Siihen voitaisiin turvautua ainoastaan silloin, jos asiakkaan, potilaan tai muun henkilön terveys tai turvallisuus on uhattuna, eivätkä muut keinot ole riittäviä. Ensiarvoisen tärkeää on, että päätös asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta saataisiin tarvittaessa nopeastikin.

Sosiaali- ja terveysalalla on herännyt pelkoja sen puolesta, että työntekijöiden heikentyvät mahdollisuudet rajoittaa esimerkiksi ikäihmisten liikkumista hoito- tms. yksiköistä, saattavat vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuuden.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

2 thoughts on “Potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta ollaan vahvistamassa – Asialla on myös kääntöpuolensa

 • 7.7.2018 at 21:32
  Permalink

  Lausunnon saavat antaa vain etukäteen valitut tahot.

  Itse muuttaisin niin, että kuka tahansa saisi antaa lausunnon ja myös kuka tahansa saisi äänestää kenen tahansa lausunnonantajan lausuman puolesta tai sitä vastaan.

  Tulokset julkaistaisiin netissä reaaliaikaisesti ja lausujille ja äänestäjille myös seuranta sähköpostitse.

  Olisikohan liian demokraattista?

  https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c951a516-0f4f-4f05-8722-d3a55b0fa4a7

  Reply
 • 7.7.2018 at 22:18
  Permalink

  Itsemääräämisoikeuden perusteella, minua ei saa lääkitä MILLÄÄN kolestrolilääkkeellä tai antipsykootilla ja antibioottienkin käytössä tulee pidättäytyä palliatiivisiin, ei siis kuratiivisiin hoitoihin silloin, kun sillä vain pidennetään eläämääni – ei siis paranneta elämäni laatua. Rauhoittavia ja kipua lieventäviä saa ja tulee antaa riittävästi, jopa yliannoksin riippumatta siitä, aiheuttaako se minulle jo odottamani kuoleman, kunhan vain en JOUDU KÄRSIMÄÄN kivusta tai ahdistuksesta. Niin että REPIKÄÄ SIITÄ!

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.