Esko Leipälä: Lastensuojelun ihmiskauppaa suoraan synnytyslaitokselta Oulussa

”Taloudellisesti osaamattomat kunnat ovat luoneet tilanteen, jossa kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa”, sanoi tutkimusprofessori Matti Rimpelä vuonna 2012.

Totta on, että kunnat ovat luoneet tilanteen, jossa lastensuojelun palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa, mutta sitä ne eivät ole tehneet osaamattomuuttaan. Päinvastoin. Kuntien lastensuojelun omat resurssit on suunnitelmallisesti purettu, eli lastensuojelun yksityisten palvelujen kysyntä on nostettu tahallaan niin korkealle, että hinnoittelussa on palveluntuottajien markkinat.

Kuntien omien lastensuojelun resurssien nollaamisen jälkeen lastensuojelun palveluntuottajat voivat pyytää palveluistaan mitä hintaa tahansa. Se hinta niille on myös maksettava.

Samalla on luotu optimaaliset olosuhteet lastensuojelun korruptiolle. Pelkästään yhden perheen lasten arvo lastensuojelun palveluntuottajille on monia miljoonia euroja koko sijoitusjakson ajalta.

Huostaanoton tuotto pelkästään yhden perheen muutamasta lapsesta on jo puoli miljoonaa euroa vuodessa!  Eikä sitä rahavirtaa kontrolloi kukaan eikä mikään, ja asiaa koskevat päätökset ja päätösperusteet pysyvät LASTENSUOJELUN PÄÄTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISEN SALASSAPITO-OIKEUDEN kätköissä.

Taatusti noita summia jakamassa ovat muutkin kuin vain palveluntuottajat itse henk. koht.

Valvonnan puute johtaa korruptioon

Voiko kukaan vakavissaan uskoa, että miljoonien eurojen rahavirrat, joita kukaan ei valvo, jäisivät rikollisilta hyödyntämättä?

Voiko kukaan vakavissaan uskoa, että näiden rahavirtojen suuntaamisesta henkilökohtaisen salassapito-oikeuden kätköissä toimivat virkamiehet eivät vahingossakaan syyllisty omaneduntavoitteluun tai oikeudettoman hyödyn jakamiseen kavereilleen?

Näin eduskuntakin voi uskotella itselleen, mikä on ollut nähtävissä mm. lapsen huoltoa ja tapaamista koskevan lain kokonaisuudistuksen valmistelussa. Vieraannuttaja -käsitteen sisällyttämistä sanktioitaviin säädöksiin lapsijärjestöt eivät sallisi. Eipä tietenkään, koska suuressa määrin laiton lapsikauppa on vieraannuttaja-exien vaatimuksesta tapahtuvaa kostoa, jossa exä, lapsen isä tai äiti, ei sääliä eikä myötätuntoa tunne edes omia lapsiaan kohtaan.

Lastensuojelun lapsikauppa pyörii huomattavan suurelta osin vieraannuttaja-exien vaatimusten toimeenpanon kautta.

Lastensuojelun korruptio on johtanut kohtuuttomiin kustannuksiin ja yleisesti laittomiin, tosiseikkojen vastaisiin päätösperusteluihin. Niille markkinoille palveluntuottajiksi ovat kiirehtineet myös Suomessa toimivat useimmat lastensuojelujärjestöt!

Röyhkeimmin lainvastaisilla työtavoilla lapsenryöstöbisnestä pyöritetään Oulussa, Espoossa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kankaanpäässä ja Porissa. Näissä kaupungeissa primääriongelma ei ole lastensuojelun virkailijoiden tyhmyys ja osaamattomuus, vaan röyhkeys ja tietoisuus siitä, että lastensuojelun päätöksentekijöille AVI ja hallinto-oikeus eivät tuomioitaan jaa.

Hyvä-veli-verkostojen apajat lastensuojelussa

Yllä mainituissa kaupungeissa kakkostason ongelma on tiukka organisoituminen uskonveljien kanssa samaan lahkoon, joka hieman vaihtelee alueittain. Paikkakunnalla saattaa toimia 2-3 muita vahvempaa, periaatteessa kilpailevaa uskontokuntaa. Taloudellisessa eduntavoittelussaan ne kuitenkin löytävät herkästi epäpyhän yhtenäisyyden, yhteisen sävelen, jolla varmistetaan rahanjako tasapuolisesti vuoroin mulle, sille ja tuolle.

Ilmeinen kolmostason ongelma on siinä, että villeimmissä lapsenryöstökaupungeissa ovat Suomen vahvimmat ja kaiken virkakunnan kesken kattavimmat hyvä-veli-järjestöt, joista merkittävimpänä ovat vapaamuurarit. Esimerkiksi Tampereelta löytyy vapaamuurareita päällikkötason virkamiehistä kunnan, poliisin, oikeuslaitoksen, valtion väliportaanhallinnon virastojen ja terveydenhuollon piiristä TaYSia myöten. Sama on tilanne Oulussa, Porissa ja Espoossa.

Huipputarjous: ateistin lapsi

Oulun lastensuojelun virkakunta levitti sanaa ”ateistiäidin vauvasta” uskonnollisissa työtehtävissä ja uskonnollisissa ammateissa pätevöityneille sijoituskotiyrittäjille. Markkinointikirjeen sisältö oli, että nyt olisi tarjolla synnytyslaitokselta suoraan huostaanotettava ateistiäidin lapsi.

Johtopäätöksen ateisti-äidistä oli alun perin kirjannut yltiöuskovainen kätilö, jolle avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen äiti oli automaattisesti jumalaton ateisti.  Uskonasioista hän ei ollut äidin kanssa keskustellut.

Oulun lastensuojelu on taantunut 80-luvulle, jolloin tämän maan kätilöiden uskonmafia päätti, että avioliiton ulkopuolinen yksinhuoltajan raskaus (au-yh-raskaus) on automaattisesta peruste lapsen lastensuojeluasiakkuuteen jo sikiövaiheessa.

Samaan suuntaan lastensuojelu on vauhdilla taantumassa siellä, täällä. Ihmiskauppa lapsilla vain kiihtyy.

Oulun käyttämille lapsenryöstöbisnesten palveluntuottajille markkinoitu tieto ateistiäidistä oli väärä. Äiti ei ollut ateisti, mutta ei kuitenkaan kuulunut yhteenkään Oulun seudulla hallitsevaan kolmeen vahvimpaan uskontokuntaan.

Lapsikaupan laajaa laadunvarmistusta

Mainostekstit huostaanotettavasta ateistiäidin lapsesta olivat menneet jakeluun. Sen jälkeen lapsen terveystietoja oli käynyt tutkimassa 54 ihmistä. Yli puolet niistä oli ihmisiä, joilla ei ollut mitään osaa eikä arpaa lapsen ja äidin hoitosuhteessa.

Oulun lastensuojelu kuten muuallakin yllyttää innokkaasti äitiä valitusten tekemiseen AVI:oon tai hallinto-oikeuteen. Se lienee signaali lastensuojelun horjumattomasta luottamuksesta näihin lainvalvojiin. On aihetta epäillä, että nämä laillisuusvalvonnan tasot ovat jo miehitetty luotettaville, lastenvalvonnan virkakunnalle lojaaleilla oikeudenjakajilla.

Parin viikon aikana Oulun seutukunnalla näitä koulutoimen ja lastensuojelun yllyttelyjä viedä asia valituksena tai kanteluna eteenpäin, ennen kaikkea AVI:oon, sain kuulla muissakin asiakastapauksissa. Seudun virkakunnan luottamus lainvalvojiinsa herättää todellakin ilmeisen aiheellisia epäilyksiä.

Huostaanoton peruste: vauvan rintaruokinta!

Merkillepantavaa on, että pian synnytyksen jälkeen huostaanotetun lapsen asiakasrekisteritietoihin kirjattuna oli, että ajankohtaista lastensuojelullista huolta Oulun lastensuojelulla ei tämän lapsen ja äidin suhteen ollut.

Löytyi myös se kirje, jossa lastensuojelu markkinoi tätä vauvaa uskovaisille sijoituskotiyrittäjille ateistiäidin lapsena. Tämä on yksi syy siihen, miksi vertaan nykyisiä lastensuojelun toimia natsi-Saksan kansallissosialistiseen rodunjalostukseen ja ruskeapaitaisten toimiin. Muiden kaupunkien lastensuojelusta tippuu samansuuntaista vahvistusta näkemykselleni epätasaisen tasaiseen tahtiin.

Tätä se pitkäaikainen toiminta kaiken laillisuusvalvonnan ulkopuolella saa aikaan.

Vahvimpana tämän vauvan huostaanoton syynä kaikissa vaiheissa on ollut väite siitä, että vauva on kuihtunut synnytyspainostaan, koska äiti ruokkii lastaan vain rintaruokinnalla. Sijoituskodissa lapselle annetaan ”oikeaoppisesti” oikeanmerkkistä korvikemaitoa, taisi olla Tuttelia. Siis sinne lapsi on toimitettava.

Kun mitään muuta huostaanoton perustetta ei keksitty, niin lopulta Oulun lastensuojelussa huomattiin kovin innovatiivinen syy huostaanottoon: rintaruokinta.

Huostaanottoperusteiden mukaan äiti vaarantaa lapsensa terveyden ja terveen kasvun syyllistymällä pelkkään rintaruokintaan. Siksi lapsi huostaanotettiin 23 päivän ikäisenä!

Jo oli kiire saada ateistivauva kunnolla uskovaiseen kotiin.

Lapsen punnitustiedot neuvolasta olivat lastensuojelulla käytössä. Vauva oli niiden kirjausten mukaan kasvanut äidin huomassa – pelkällä rintaruokinnalla – huomattavasti keskimääräistä enemmän.

Oulun lastensuojelun vasta-argumentti: neuvolan puntari on ollut koko ajan rikki!

Jaossa miljoonien eurojen palkkiot

Vajaassa kuukaudessa Oulun lastensuojelu löysi lapselle hakemansa uskovaisen sijoituskodin. Oikein näyttävän uran uskonnollisissa ammateissa omaavat uskovaiset sijoituskasvattajat tekivät tarjouksensa, ja lapsi myytiin heille ja huostaanotettiin … tai miten se nyt menee, sillä lastensuojelu luovutti sekä lapsen että valtion maksamat korvaukset, ilmeisesti normaalitaksan mukaiset 100.000 euroa vuodessa tälle kasvatuslaitokselle.

Koska todettua ajankohtaista lastensuojelullista huolta lapsesta ja äidistä ei ollut, niin Oulun lastensuojelu huostaanotti vauvan varmuuden vuoksi, ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä, pois vääräuskoiselta äidiltään ja kasvatettavaksi kunnon uskovaiseksi kansalaiseksi.

Tai yksinkertaisesti kyseessä on silkka ihmiskauppa yksinhuoltajien ja vähävaraisten perheiden lapsilla, jonka kaupankäyntimenetelmät Suomen eduskunta on hionut ihan piikkiin. Nimenomaan eduskunta ja sitä lobannut lastensuojelun mummumafia, koska tämä kaupankäynti on jätetty kaiken lakipohjaisen valvonnan ulottumattomiin.

Sabotoidut lokitiedot

Oululaisen lapsikaupan hienoimpiin virityksiin kuuluu asiakasrekisteritietojen lokitietojen ylläpitämiseen tehty muutos, jota en ole muualla vielä havainnut.

Oulun lastensuojelun ja sosiaalitoimen rekisterimerkintöjen lokitiedoista puuttuu kokonaan kenttä ”Muutettu”. Tällä keinoin Oulun virkakunta on ryhtynyt virkarikosten paljastamisen torjuntaan tavalla, joka tuskin on laillista. Kun asiakasrekisterimerkintöihin tehtyjä muokkaamistapahtumia ei tallenneta, eli kun lokitiedoista puuttuu ”Muutettu” -merkinnät, lastensuojelu voi väärentää lausuntojaan aina halutessaan, mahdollisen valitusprosessin tai poliisitutkinnan etenemisen tahtiin niin, että mitään todisteita väärennetyistä asiakasrekisterimerkinnöistä ei tutkijoiden käsiin jää.

Länsi- ja Itä-Suomessa samaan lopputulokseen on yritetty päästä alkeellisemmin keinoin. Niiden tiedonluovuttamispyyntö -lomakkeissa on ihan laiton ruutu, johon pyydetään lisäämään, minkä rikoksen tai minkä virkamiehen rikoksen todistamiseen (tms.) pyydettyä tietoa kysyjä todisteikseen haluaa.

Joopa joo. Lain mukaan pelkkä ”haluan tarkistaa tietoni” on ihan riittävä peruste tiedonsaantipyyntöön. Selvityspyynnöt mahdollisista rikosepäilyistä tiedonluovutuksen ehtona ovat vain sitä varten, että virastossa osataan sopivasti hävittää tietoja eli todisteita, tai muokata niitä.

Jos epäilykseni tahallisesti lokitietojen väärentämisestä virkarikosten paljastumisen estämiseksi ja lokitietojen Muutettu-kentän poistamisesta pitää paikkansa, koko Oulun lastensuojelun virkakunta pitäisi irtisanoa ja vaihtaa uusiin, rehellisiin työntekijöihin. Lokitietojen sabotoinnista erityisessä vastuussa on laitoksen ylin johto.

Lastensuojelun kosto on julma

Nyt Oulun lastensuojelu hakee vauvalle edunvalvojaa ja on määrännyt äidin ja lapsen tapaamiset tapahtumaan virasto-olosuhteissa valvotusti. Kirjattu yhteydenpidon rajoitusten ja lapsen edunvalvojahakemukseen on tämä:

Koska äiti voi tehdä Oulun lastensuojelun toimista julkisen!

Mainittakoon, että Oulun lastensuojelu on saanut eduskunnan oikeusasiamiehen, nimenomaan sitä koskevan päätöksen (EOA:n päätös, pvm. 17.12.2014  Dnro. 2276/4/13), jossa etukäteen varmuuden vuoksi tehdyt pakkotoimet mahdollisen virkakokouksia koskevien asioiden julkituomisen estämiseksi ovat laittomia.

Tässä Oulua koskevassa EOA:n päätöksessä korostetaan, että etukäteen kuvaamista (tai muuhun jalkaisemiseen valmistautumista) ei voi kiel­tää ilman lakiin perustuvaa oikeutta, vaan mahdollinen julkaiseminen arvioidaan jälki­käteen.

Oulun lastensuojelun on kieltäneet kokousten videoinnin tai todistajien läsnäolon vielä sen jälkeenkin, kun EOA:n päätös oli kaupungille tiedoksi saatettu. Sen lastensuojelu on tehnyt erittäin tietoisena siitä, että se toimii vastoin lakia.

Oman ymmärrykseni mukaan lastensuojelu on lisäksi syyllistyvät kostoon ”varmuuden vuoksi”, törkeään virka-aseman väärinkäyttöön, sen varalta, että äiti kuitenkin vie julkisuuteen lapsensa ja itsensä kohtelun Oulun lastensuojelussa. Onko todella näin, sen tutkikoon viisaammat ja asiassa toimivaltaiset tahot.

Etukäteen kuvaamista ei voi kuitenkaan kiel­tää ilman lakiin perustuvaa oikeutta, vaan mahdollinen julkaiseminen arvioidaan jälki­käteen.

Asiakas saa videoida virkamiestapaamisen! Se on luvallista. Täytyy olla myös niin, että mikäli lastensuojelu kostaa videoinnin sekä muiden tallenteiden ja todisteiden keräämisen selitellen tapaamisrajoitusten virkapäätösperusteissaan ja lapsen edunvalvojahakemuksessaan, että äiti voi viedä todisteet julkisuuteen, niin teko on tulkittava kostoksi ja kiristykseksi. Näin sanoo maalaisjärki. Eri asia on, mitä sanoo hallintolainkäyttölaki ja rikoslaki.

Niin on, miltä näyttää, sanoi Urho Kaleva Kekkonen aikoinaan. Tämän äidin kohdalla on kyse lastensuojelun rajusta, suunnitelmallisesta ja maksimaalisesta kostosta, koska äiti oli kerännyt todisteet, myös videoita, lastensuojelun törkeän laittomista toimista.

Kostollaan lastensuojelu varmistelee myös sitä, että ”ateistiäidin” lapsikauppa pysyy paikallisena julkisena salaisuutena.

Tapahtuiko rikoksia?

On enemmän kuin aiheellista kysyä, ovatko Oulun lastensuojelun virkamiehet ja muut asiassa toimineet viranomaistahot syyllistyneet johonkin, mitä lastensuojelussa ja yleensäkin virkavastuun puitteissa ei kerta kaikkiaan saisi tapahtua.

On todennäköiset syyt epäillä, että Oulun lastensuojelu on syyllistynyt moitteenvaraisiin työmenetelmiin ja muihin moitittaviin tekoihin, ehkä virkarikoksiinkin.

Pyydän keskusrikospoliisia ottamaan asian tutkittavakseen. Tutkintapyyntöön tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot ja todisteet toimitan suoraan KRP:lle.

Esko Leipälä

Katso myös:

10 thoughts on “Esko Leipälä: Lastensuojelun ihmiskauppaa suoraan synnytyslaitokselta Oulussa

 • 4.4.2018 at 17:55
  Permalink

  Hyvä kun näitä tuodaan julki. Kiitos!

  Reply
 • 4.4.2018 at 19:24
  Permalink

  Kammottavaa luettavaa, todella kammottavaa ja uskomatonta Suomessa, vaikka tämänkin vielä ”ymmärtää” kun ollaan nimenomaisesti Suomessa. Vapaamuurarit ja muut veljeskunnat ovat levittäytyneet kuntien ja kaupunkien johtopaikoille, viranhaltijoiden, viranomaisten, oikeuslaitoksen ja poliisin piiriin niin syövyttävästi, että oikein pahaa tekee. Tuo kaikki edellä oleva juttu sopii hyvin Marco de Wittin aiheettomaan lapsesta tehtyyn ilkivalta lastensuojeluilmoitukseen, jonka pontimena on silkka vapaamuurarinen ja poliittinen vaino kansallismielistä perhettä kohtaan. Marco de Witt tappeli vaimonsa kanssa kahden lastensuojelu -kalkkunan (vas tai Sdp) videoinnista tapaamisesta, joka oli pari viikkoa sitten YouTubessa. Lastensuojeluviranomaisten käytös oli hyvin ylimielistä ja töykeää, joka osoittaa että selusta, sivusta ja etumus on ”suojattu” ainakin Tiger -panssivaunun paksuisella teräspanssari -kilvellä. Vaikka vedottiin Suomen lakiin ja Eduskunnan oikeusasiamiehen linjauksiin ei tällä ollut mitään vaikutusta ja kivikasvoiset akat olivat synkeitä kuin pahimmissa painajaisissa, josta ei voi edes herätä. Lähitulevaisuudessa kaikki kansallismielisten ja maahanmuuttokriittisten sekä muiden ”väärin -ajattelijoiden” lapset tullaan ddr:lläisen pakko -kommunistisen totalitäristi valtion taholta takavarikoimaan kommunistisiin seimeihin ja ne lapset, joiden vanhemmat tunnustavat ”vain” kaksi sukupuolta tullaan vetämään pois ”markkinoilta” markkinoille sateenkaariperheille, jossa ”äiti” on vuohi ja isä itse piru. Myöskin tulee ottaa huomioon se, että feministit eivät ole parin päivän päästä tyytyväisiä ”poikakuolleisuuteen”, joten pippeli -vammaiset, nuo aikuistuessaan feminiistä maailmaa ”mies-pierullaan” (tutkimus Kanadassa) saastuttavat ”väärästä päästä tunteilevat” tulevat karvaperseet täytyy päästää oksasilppurin läpi kompostiin, jolloin valkoisen miehen ylivalta taittuu ja mustien kumppaneiden reteet barbaasriset tavat pääsevät oikeuteensa ja maailma on sen jälkeen kauniimpi paikka kuolla rumasti hyvin nuorena ja hyvin pienestä syystä.
  Menikö yli hilseen. Ei huolta. Kolmen viikon kuluttua tämä on jo wanha juttu.

  Reply
 • 4.4.2018 at 21:51
  Permalink

  Kumma kun rintaruokinnalla vauvat ovat pärjänneet tuhansia vuosia. 1800-luvulla Pohjanmaalla lapsikuolleisuus oli suurta kun rintaruokinnan sijasta peltotyöt kutsui ja vauvalle annettiin kehtoon lehmänsarveen laitettua maitoa jossa oli trasu, jota imeskellä. Trasua ei aina puhdistettu ja huuhdottu tarpeeksi hyvin kohtalokkain seurauksin. Myös isorokkorokotusten alkaminen 1800-luvun alkupuolilla sai aikaan runsasta lapsikuolleisuutta. Pelkästään Ilmajoellä kuoli 50 lasta yhden vuoden aikana ja kansa karsasti näitä rokotuksia. Samaa tapahtuu nykyisinkin, 2002 Valiolla lurahti pesulipeää tutteli-korvikkeisiin ja kesti kuukauden ennenkuin tuote-erä vedettiin pois kaupoista. Muita vahinkoja sattui aina puolenvuoden välein ja taas 2004 tutteliin lurahti ilmaa, joka sai tuotteen pilaantumaan. Synnytyslaitokselle joutuessaan tälläiset tuote-erät olisivat aiheuttaneet rumaa jälkeä.

  Reply
 • 5.4.2018 at 16:28
  Permalink

  Jos tarina on hyvä sen ei tarvitse olla totta. Jos tarina on pitkä se ei ole totta.

  Reply
 • 6.4.2018 at 01:33
  Permalink

  Jaa tuolla otetaan noin helposti lapsi??, Ja meidän tilanteessa jossa äitillä lievä kehitysvamma ja ei esim. Saa yksin lapsen kanssa olla, niin lasut ei saa tehä mitään?!?

  Reply
  • 6.4.2018 at 01:39
   Permalink

   • huomioiden käräjillä,että vastassa olisi isä jolla ei mitään esteitä vanhemmuuteen + edellisestä suhteesta toinen poika asuu minulla… On tietty käjäjillä huonompi vaihtoehto vs äiti joka ei kykene hoitamaan lähivanhemmuuden tehtäviä, samalla kun lasut kyselee ”mitä sussa on sit vikana,kun häviit noin selvän jutun” … Nii i?!?

   Reply
 • 6.4.2018 at 12:43
  Permalink

  Joo, just, helsinkiläinen psykiatri on kertonut lapsikaupan uhrien joutuvat talmudosatanistien pillimehuiksi. Vastasyntyneiden aivot ovat hyviä.
  Miksikähän kuitenkin suurin osa ihmisistä, ateisteista, kristityistä, lahkolaisista, vasemmistolaisista kykenee huolehtimaan lapsensa ilman lastensuojelun asiakkuutta. Pitäisikö asiakkaiden katsoa peiliinkin?

  Itselläni on kaksi lasta, emme kuulu kirkkoon, lapsille kirjoitetaan lupalappu kirkkoon, jos tahtovat mennä. Uskonnollista pakkosyöttöä päiväkodeissa ja koulussa olemme vastustaneet, mutta nyt juhlapyhien aikaan kerromme kotona, minkä Raamatun tapahtuman vuoksi ko. juhlapyhiä Suomessa vietetään.

  Ja myös sen, että uskonto on tuontituote Suomeen.

  Reply
 • 15.4.2018 at 22:40
  Permalink

  ”Vaikka vedottiin Suomen lakiin ja Eduskunnan oikeusasiamiehen linjauksiin ei tällä ollut mitään vaikutusta ja kivikasvoiset akat olivat synkeitä kuin pahimmissa painajaisissa, josta ei voi edes herätä.”

  Oulun lastensuojelu ilmoittaa edelleen, että ”sillä on oma tapa toimia”, mikä tarkoittaa, että Suomen lait ja eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset eivät Oulun lastensuojelua koske. Saman linjauksen on esittänyt myös Hämeenlinnan lastensuojelu minun paikalla ollen sekä YLEn Hämeen alueradion radiouutisissa.

  Itse paikalla todistajana olleena,
  kunnian ja omantunnon kautta
  (toisin kuin eräät & lasuvirkailijat)
  Esko Leipälä

  Reply
 • 18.10.2018 at 01:35
  Permalink

  vääryttä tapahtuu muuallakin sossut ei usko mitään

  Reply
 • 19.10.2018 at 09:30
  Permalink

  <Mielivaltaista touhua. Lopettaisivat kaikki lasten teon, parasta kaikille olisi, että suomi kuolisi sukupuuttoon! Mitähän lasut tekisivät, jos tavan kansa ei enää lapsia tekisikään, kierrättäisivät varmaan omia lapsiaan!?

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.