Nykysuomi selvitti mistä oikeusministeri Häkkäsen tuomioistuinvirastossa olisi kysymys

Oikeusministeri Antti Häkkänen esitti loppuvuodesta 2017 erityisen tuomioistuinviraston perustamista Suomeen. Pitkään puheissa välähdelleen viraston perimmäinen tarkoitus ei kuitenkaan oikeusministeriön tiedotteesta tavalliselle kansalaiselle selvinnyt, vaan tiedotteessa esitettiin enemmänkin ympäripyöreitä termejä.

”Tuomioistuinviraston tehtävä olisi tukea tuomioistuimia niiden ydintehtävän toteuttamisessa ja varmistaa riippumattomuutta.” todettiin lokakuisessa tiedotteessa. Sen lisäksi Häkkänen toi esille huolensa lautamies-menettelystä ja kertoi ”aikovansa pyytää oikeusministeriön virkamiehiä arvioimaan lautamiesjärjestelmän tulevaisuutta.”. Kuten sanottua, tämä ei vielä kansalaiselle kerro kovinkaan paljoa siitä, kuinka oikeuslaitos tulee muuttumaan viraston myötä, vai muuttuuko se laisinkaan. Hanke polkaistiin käyntiin tammikuussa 2018, mutta samat kysymykset pysyivät avoimina. Nykysuomi otti yhteyttä oikeusministeriön erityisasiantuntija Anu Koivuluomaan ja kyseli asiasta hieman lisää…

Miten virasto varmistaa tuomioistuinten riippumattomuutta?

Häkkäsen virastolle asettaman tavoitteen riippumattomuuden varmistamisesta voi ymmärtää monella tavalla. Onko tarkoitus estää korruptiota vai keventää oikeuslaitoksen paperityötaakkaa? Kuinka virasto valvoisi tuon riippumattomuuden toteutumista? Anu Koivuluoma vastaa:

”Tuomioistuinviraston perustaminen tarkoittaisi sitä, että tuomioistuinten hallinnolliset keskushallintotehtävät siirrettäisiin oikeusministeriöstä tuomioistuinvirastolle. Tuomioistuinvirasto olisi palveluorganisaatio, joka huolehtisi keskitetysti niistä tehtävistä, jotka eivät lain mukaan kuulu valtioneuvostolle tai tuomioistuimille. Tuomioistuinten keskushallinto järjestettäisiin siis tavalla, joka korostaisi tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta sekä edistäisi tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista. Tuomioistuinvirasto ei olisi valvova viranomainen.”

Erityisasiantuntijan mukaan kyseessä on siis täysin hallinnollinen instanssi, joka ei sinänsä puutu itse oikeuslaitoksen perimmäiseen toimintaan. Virastolla ei tulisi olemaan minkäänlaista toimeenpanevaa, tai välillistä valtaa tuomioistuimiin.

”Tuomioistuinvirasto perustettaisiin huolehtimaan tuomioistuinten toimintaedellytyksistä sekä niiden toiminnan kehittämisestä ja suunnittelusta. Tuomioistuinvirasto ei puuttuisi riippumattomien tuomioistuinten toimintaan eikä lainkäyttöön kuten ei oikeusministeriö nykyisinkään.”

Tuomioistuinvirasto ei siis mullista itse oikeusjärjestelmää, ei paranna oikeusturvaa tai tuomioistuinten ”suoraselkäisyyttä”, vaan keskittyy hallinnolliseen byrokratiaan. Se ei ota kantaa tuomioihin tai tuomioistuinten muuhun toimintaan.

Millaisia viraston tehtävät sitten tulisivat olemaan?

Tuomioistuinvirasto palvelisi Koivuluoman mukaan kaikkia tuomioistuimia maassa. Käräjäoikeudet, hovioikeudet, hallinto-oikeudet, Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus ja erityistuomioistuimet olisivat kaikki viraston ”asiakkaina”. Erityisasiantuntija huomautti sähköpostihaastattelussa kuitenkin erikseen seuraavaa: ”Tuomioistuinviraston perustamisella ei puututtaisi ylimpien tuomioistuinten asemaan. Niille perustuslaissa säädetyt tuomioistuinlaitoksen valvontaan liittyvät tehtävät säilyisivät nykyisellään.”

Eli valvonnan ja toimeenpanevan, esimerkiksi tuomioistuinten henkilöstöä koskevan vallan käyttö ”riippumattomuuden” varmistamiseksi on poissuljettua… Haastattelun lopuksi Koivuluoma avasi pyynnöstä viraston uumoiltuja tehtäviä.

”Tuomioistuinviraston tehtävänä olisi palvella ja tukea tuomioistuinlaitosta. Viraston ydintehtävänä olisi huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä. Tuomioistuinvirasto tukisi tuomioistuimia niiden perustehtävän suorittamisessa ja vastaisi keskitetysti oikeusministeriölle nyt kuuluvista tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävistä.”

”Tuomioistuinviraston tärkeimpiä tehtäviä olisi huolehtia tuomioistuinlaitosta koskevasta kehys- ja talousarviovalmistelusta. Tässä tehtävässään virasto vastaisi tuomioistuinten tuloksellisuudesta ja voimavarojen jakamisesta tuomioistuimille.”

”Tuomioistuinvirastolle siirrettävät tehtävät täsmentyvät eduskunnalle annettavan hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä. Tuomioistuinvirasto voisi huolehtia keskitetysti esimerkiksi tuomioistuinten toimitilahallinnosta ja toimitilojen turvallisuudesta. Sille voisi kuulua myös tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät. Tuomioistuinvirasto osallistuisi tuomioistuinlaitoksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se voisi huolehtia tuomareiden ja tuomioistuinten muun henkilöstön koulutuksesta yhteistyössä tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa. Virastolle voitaisiin siirtää oikeusministeriöllä nykyisin oleva virkojen perustamiseen, lakkauttamiseen ja siirtämiseen liittyvä toimivalta ylimpien tuomioistuinten virkoja lukuun ottamatta. Lisäksi se voisi huolehtia keskitetysti tuomioistuinten asiantuntijajäseniä ja lautamiehiä koskevista tehtävistä.”

”Oikeusministeriölle kuuluisi edelleenkin tuomioistuinlaitoksen strateginen ohjaus ja kehittäminen. Lisäksi se huolehtisi muista tuomioistuinlaitokseen liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä, kuten säädösvalmistelusta sekä talousarvio- ja kehysvalmistelusta. Ministeriö vastaisi myös tuomioistuinviraston tulosohjauksesta. Lisäksi sille kuuluisivat ne tuomioistuinlaitosta koskevat tehtävät, jotka edellyttävät valtioneuvoston tai tasavallan presidentin päätöksentekoa, kuten tuomareiden nimittämiseen liittyvät esittelytehtävät.”

”Ylimpien tuomioistuinten tuomioistuinlaitoksen valvontaan liittyvät tehtävät eivät muuttuisi. Korkeimmalle oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle kuuluisi siten jatkossakin perustuslain 99 §:ssä säädetty tehtävä valvoa lainkäyttöä omalla toimialallaan. Niin ikään hovioikeuksien tuomioistuinlain 3 luvun 2 §:ssä säädetyt tehtävät säilyisivät ennallaan.”

Koivuluoman mukaan hanke vaatii lainsäädäntömuutoksia ainakin lisäyksen muodossa. Ennustettavissa on siis kohtalaisen kallis projekti hoitamaan nykyisellään jo hoidossa olevia tehtäviä.

Oikeusministeri Häkkänen totesi 26.1.2018 tiedotteessaan seuraavaa:

-”Tuomioistuinviraston perustamisessa korostuu tuomioistuinten riippumattomuus ja sen turvaaminen. Samalla pyritään hallintotehtävien tehokkaaseen hoitamiseen.”

Lähde: Oikeusministeriö

3 thoughts on “Nykysuomi selvitti mistä oikeusministeri Häkkäsen tuomioistuinvirastossa olisi kysymys

 • 5.2.2018 at 22:48
  Permalink

  Huomaatteko mitä tässä tapahtuu? Kun asioiden hoito siirretään hallinnosta virastolle, se voidaan sen jälkeen siirtää maan rajojen ulkopuolelle.

  Kyseessä on Suomen oikeusjärjestelmän, joka jo nyt on alitettu poliittiselle päätäntävallalle, ulkoistaminen EU:n liittovaltiolle.

  Reply
 • 5.2.2018 at 23:18
  Permalink

  eipä muuta ku FUCK THE EU

  Reply
 • 5.2.2018 at 23:58
  Permalink

  Osa uutta maailmanjärjestystä tämäkin.

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.