Sisäministeriö ehdottaa lakia karkottamisen nopeuttamiseksi – Ei koske turvapaikanhakijoita sillä Suomea sitoo EU-direktiivi

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen karkottamispäätösten täytäntöönpanon nopeuttamisesta. Lakiluonnosta on päivitetty edellisen lausuntokierroksen palautteen pohjalta.

Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nykyistä nopeammin.

Esityksen mukaan tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Tällä hetkellä päätöksiä ei voida panna täytäntöön ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Ehdotettu sääntely koskisi sekä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia että EU-kansalaisia.

Karkottamispäätöksiä koskevat valitukset käsiteltäisiin kiireellisinä hallinto-oikeuksissa

Lakiluonnoksessa on lausuntopalautteen pohjalta luovuttu hallinto-oikeuksille esitetystä määräajasta täytäntöönpanoa koskevien asioiden ratkaisemisessa. Sen sijaan esitysluonnoksessa ehdotetaan, että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä karkottamispäätöksiä koskevat valitukset olisi käsiteltävä kiireellisinä sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lakiluonnos ei koske ulkomaalaisten käännyttämistä

Esitysluonnoksessa ei käsitellä käännyttämispäätöksiä. Käännyttäminen koskee niitä ulkomaalaisia, joilla ei ole ollut oleskelulupaa Suomessa. Muut kuin turvapaikanhakijoita koskevat käännytyspäätökset voidaan panna täytäntöön välittömästi. Turvapaikanhakijoiden osalta käännytyspäätösten nopeuttaminen nykyisestään ei ole mahdollista, sillä Suomea sitoo EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi.

Lähde: Sisäministeriö

3 thoughts on “Sisäministeriö ehdottaa lakia karkottamisen nopeuttamiseksi – Ei koske turvapaikanhakijoita sillä Suomea sitoo EU-direktiivi

 • 30.11.2017 at 21:50
  Permalink

  Fuck the EU.

  Reply
 • 1.12.2017 at 06:48
  Permalink

  Eikö suomesta löydy ketään kuka olis valmis viemään pipilän ja kumppanit trio niskalaukaukselle ? Huomattava palkkio kerätään varmasti !!?? Löytyiskö asialle ketään järjestävää tahoa ?

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.