Migri: Vastaanottokeskusten toiminta on ollut pääosin asianmukaista

Maahanmuuttovirasto on ottanut käyttöön vastaanottojärjestelmän valtakunnallisen valvontaohjelman vuoden 2016 alussa. Vastaanottokeskusten toimintaa on valvottu myös aikaisemmin, mutta valvontaohjelman avulla valvontaa voidaan tehdä järjestelmällisemmin. Valvontaohjelman avulla virasto on arvioinut Suomessa toimivien vastaanottokeskusten toimintaa aikavälillä 1.1.2016–30.4.2017.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä koki vuosina 2015–2017 suuria ja nopeita muutoksia. Monia vastaanottokeskuksia perustettiin nopeasti ja niitä ylläpitämään tuli uusia toimijoita. Turvapaikanhakijamäärien tasaannuttua tilanne muuttui jälleen ja useita vastaanottokeskuksia suljettiin.

Nopeat muutokset vastaanottojärjestelmässä näkyivät keskusten toiminnassa

Maahanmuuttovirasto valvoo vastaanottokeskusten toimintaa ennen kaikkea:

  • kunkin vastaanottokeskuksen toiminnasta laatimien suunnitelmien avulla,
  • viraston keskuksille antamaan ohjauksen ja neuvonnan kautta,
  • viraston ohjaus- ja arviointikäynnein ja tarkastuskäynnein sekä
  • vastaanottokeskusten toiminnasta tehtävillä selvityspyynnöillä.

Arviointiraportin mukaan vastaanottokeskusten toiminta on sujunut pääosin asianmukaisesti. Keskusten toiminnassa ilmeni myös puutteita ja epäkohtia, mutta niitä korjattiin keskuksissa arviointijakson kuluessa. Havaittuja puutteita oli esimerkiksi vastaanottorahapäätösten tekemisessä, työ- ja opintosuunnitelmien laatimisessa ja keskusten henkilöstömitoituksessa.

Vastaanottokeskusten nopea perustaminen ymmärrettävästi näkyi arviointiraportin tuloksissa. Monella toimijalla ei liioin ollut aikaisempaa kokemusta vastaanottokeskustoiminnasta ja vei hieman aikaa, että arki saatiin sujumaan ja toimintamallit kuntoon.

Uusien vastaanottokeskusten ammattitaito on selvästi kehittynyt

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö keskittyi vuonna 2016 erityisesti uusien vastaanottokeskusten neuvontaan ja ohjaamiseen. Viraston virkailijat tekivät yhteensä 266 valvontakäyntiä vastaanottokeskuksissa vuoden 2016 aikana. Tämän lisäksi virasto järjesti lukuisia koulutuksia vastaanottokeskusten eri työntekijäryhmille.

Koulutusten lisäksi viraston vastaanottotoiminnan asiantuntijat ovat päivittäin yhteydessä vastaanottokeskuksiin. Vastaanottokeskusten esittämien kysymysten perusteella ammattitaito vastaanottokeskuskentällä on selvästi parantunut. Uusissa keskuksissa perustehtävien opettelusta on siirrytty tekemään enemmän asiantuntijatyötä.

Lähde: Migri

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.