Opiskelija-asuntojen tuotantotukea voi jatkossa hakea ympäri vuoden

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen isännöi tänä aamuna ensimmäistä opiskelija-asumisen foorumia Helsingissä. Ministeri ilmoitti tilaisuudessa, että opiskelija-asuntojen tuotantoon tarkoitettujen tukien hakemisessa siirrytään vuosittaisen hakuajan sijasta jatkuvaan hakuun.

”Tällä on tarkoitus vauhdittaa kohtuuhintaisten valtion tukemien opiskelija-asuntojen tuotantoa. Jatkossa opiskelija-asuntojen rakennuttajat voivat jättää tukihakemuksen silloin kuin se kullekin rakennuttajalle ja kuhunkin rakennushankkeeseen parhaiten sopii. Muutos tulee sovellettavaksi välittömästi”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Ympäristöministeriö ja sen alainen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ovat keskeisiä opiskelija-asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen tukijoita. Käytännössä kaikki Suomen opiskelija-asunnot tehdään valtion korkotukemilla lainoilla ja investointiavustuksilla. Kuitenkin suurin osa opiskelijoista asuu vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa, joiden vuokrataso on monelle pienituloiselle opiskelijalle liian korkea.

Tukien hakuaikaa koskevan uudistuksen lisäksi ympäristöministeriö teettää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa uuden selvityksen opiskelija-asuntojen tulevasta tuotantotarpeesta. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa opiskelijamäärien tulevaa kehitystä, olemassa olevaa opiskelija-asuntokantaa ja sen muutos- ja peruskorjaustarvetta sekä opiskelija-asuntoyhteisöjen omia suunnitelmia. Tällä tavoin saadaan arvio opiskelija-asuntojen uudistuotanto- ja korjaustarpeesta tuleville vuosille. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä järjestämässä opiskelija-asumisen foorumissa kuultiin oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja opiskelija-asuntoyhteisöjen näkemyksiä opiskelija-asumisen nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Foorumista on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva tapahtuma, jossa opiskelija-asumisen eri toimijat voivat keskustella ja vaihtaa ajatuksia opiskelija-asumisen ongelmista, hyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista yhdessä lainsäätäjien kanssa.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.