Näkökulma: Selittääkö uusperimä vankien psykoosit?

Helsingin Sanomat raportoi pääkirjoituksessaan, että Suomen vankien vakavista psykoottisista häiriöistä kärsivien määrä on kymmenkertaistunut vuodesta 2005 ja taso on nyt lähes kehitysmaiden tasolla.

 

Sanomien artikkelissa etsitään selitystä ilmiölle tavanomaiseen tapaan yhteiskunnan rakenteista, mutta ilmiön mahdollinen syy voi myös olla siirtolaisperäisten rikollisten määrän lisääntyminen Suomessa vapaan liikkuvuuden myötä.

Tutkijat ovat nimittäin osoittaneet paitsi sen, että rikollisuus periytyy geneettisesti 75 prosenttisesti, myös sen, että eri etnisten ryhmien psykopatian taso poikkeaa toisistaan.

Vakavista psykooseista kärsivien vankien etninen jakauma saattaa kokonaan tai osittain selittää psykopatian kasvun eikä syytä välttämättä tarvitse sen jälkeen enää etsiä muualta.

Ylipäänsä pitäisi olla ilmeistä, että siirtolaisuuden seurauksena siirtolaisten alkuperämaiden ilmiöt siirtyvät meidän yhteiskuntaamme.

Olisi eriskummallista, ellei osa yhteiskuntaamme rantautuvista uusista ilmiöistä selittyisi tulokkaiden kulttuurilla, mutta olisi yhtä eriskummallista, ellei se selittyisi myös tulokkaiden perinnöllisillä ominaisuuksilla.

Joidenkin arvailujen mukaan eurooppalaisperäisten vähäinen taipumus väkivaltarikollisuuteen selittyy aiempien vuosisatojen raskaalla kuolemantuomioiden käytöllä, jonka on arveltu kitkeneen psykopaattisia piirteitä Euroopan asukkaista väestötasolla.

Ovat nämä arvailut oikeita tai eivät, sen tiedämme kuitenkin varmasti, että psykopatian aste vaihtelee etnisten ryhmien välillä ja 75% rikollisuudesta periytyy geneettisesti.

Professori Jaakko Kaprion mukaan Suomessa oli vielä 1970-luvulla melkein mahdotonta sanoa ihmisten olevan geneettisesti erilaisia ja Suomen Akatemia rahoitti vain tutkimuksia, joissa oletettiin yhteiskunnan voivan poistaa kaikki ihmisten erot.

Kun nykyisin tiedetään, että melkein jokaisessa ilmiössä on mukana genetiikkaa ja biologiaa, olisi myös viimein aika huomioida tämä, kun koetetaan selvittää yhteiskunnassamme havaittujen ilmiöiden syitä.

Asiaa epäilevän kannattaa lukea myös Sanomien tiedeartikkeli, jossa Helsingille tuli rikollisuuden periytymisestä paha mieli: Älykkyys ja rikollisuus periytyvät – ja se tuntuu pahalta.

Turha nimittäin siihenkään on etsiä syitä yhteiskunnan rakenteista, että vankiloissa on enimmäkseen miehiä sen paremmin kuin siihenkään, ettei jokaisesta voi tulla Albert Einstein, vaikka opetuksemme olisi kuinka tasa-arvoista.

Monet kuitenkin yrittävät ja päätyvät aina siihen samaan lopputulemaan, että tämä, kuten kaikki muukin paha päästäisistä heinäsirkkoihin johtuu valkoisten heterosetämiesten ylivallasta yhteiskunnassame.

Kehitys kehittyy, edistys edistyy ja meidän on pysyttävä maailman mukana, sillä sen ainoa vaihtoehto on kelkasta putoaminen.

Vuonna 2017 ei voida enää ajatella kuten taantumuksellisella 1970-luvulla, melkein kaksi sukupolvea sitten.

Jos me nimittäin jäämme 70-luvulle, me juutumme menneiden sukupolvien vanhakantaiseen ajatteluun, jonka avulla nyky-yhteiskunnan ongelmia ei kyetä ratkomaan, koska juuri tämän ajattelun varassa nykyisen yhteiskunnan ongelmat on luotu.

Lähteet: HS, Researchgate, Wikipedia, HS.

 

3 thoughts on “Näkökulma: Selittääkö uusperimä vankien psykoosit?

 • 22.7.2017 at 12:33
  Permalink

  USA:ssa tehdyn laajan tutkimuksen mukaan, väkivaltaisesti käyttäytyvien vankien aivojen rakenteista löytyy eroja verrattuna ns. normaaliisti käyttäytyvien aivoihin.

  Reply
 • 22.7.2017 at 12:46
  Permalink

  Käytöshäiriöiden rodulliset erot, jotka johtavat usein myöhemmällä iällä rikolliseen toimintaan, näkyvät jo lapsilla tehdyissä tuloksissa. Erimaissa on havaittu, että Afrikkalaisen perimän omaavilla on n. 3 kertaa enemmän käytöshäiriöitä. Kun puhutaan aikuisista esim. vangeista, niin samasta asiasta voidaan käyttää nimitystä kuten psykopatia ym. Lapsia ei luokitella vielä samoin tavoin, mutta tämä antaa kovaa todistusaineistoa genetiikan merkityksestä ihmisen käyttäytymiseen yhteiskunnassa.

  Reply
  • 24.7.2017 at 11:54
   Permalink

   Jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia….
   Kaikkien pitäisi olla tasa-arvoisia mutta tasavertaisia kaikista ei saa. Kaikilla ei vaan ole kaikki muumit laaksossa.

   Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.