Jäsenmaat painottavat kasvua, työllisyyttä ja turvallisuutta kannassaan EU:n ensi vuoden talousarviosta

Neuvoston pysyvien edustajien komitea vahvisti keskiviikkona 12. heinäkuuta jäsenmaiden yhteisymmärryksen EU:n 2018 budjettiesitykseen syksyllä Euroopan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

EU-jäsenmaiden kannassa ensi vuoden EU-budjettiin korostuu pyrkimys kestävään ja vaikuttavaan varojen käyttöön sekä rahoituksen kohdentaminen ajankohtaisiin tarpeisiin. Jäsenmaat haluavat panostaa muun muassa kestävään ja osallistavaan kasvuun sekä nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Neuvosto myös tukee komission ehdottamia määrärahatasoja turvallisuuden vahvistamiseen ja muuttoliikkeen hoitoon.

Jäsenmaat lisäisivät sitoumusmäärärahoja noin 0,6 prosenttia ja maksumäärärahoja noin 7,4 prosenttia tämänvuotisesta.

Neuvoston kanta määrärahoihin:

  • Sitoumusmäärärahat 158,9 miljardia euroa (157,9 miljardia vuonna 2017). Näihin määrärahoihin EU sitoutuisi ensi vuoden aikana, mutta osa niistä maksetaan myöhemmin.
  • Maksumäärärahat 144,4 miljardia euroa (134,5 miljardia vuonna 2017). Nämä määrärahat EU maksaisi ensi vuonna.

Neuvoston on tarkoitus vahvistaa virallisesti kantansa syyskuun alussa. EU:n parlamentti muodostaa myöhemmin oman kantansa neuvoston kantaan. Lopullisen päätöksen ensi vuoden budjetista tekevät neuvosto ja parlamentti yhteistyössä marraskuussa.

Lähde: Valtiovarainministeriö