Suomi hävisi kantansa Eu-parlamentin ympäristövaliokunnassa

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti tiistaina metsien hiilinielujen laskentatavasta.

Tällä laskentatavalla metsien määrän kehitystä vertaillaan vuosiin 2000-2012. Suomen kannalta ajallinen vertailu ja laskentatapa on epäedullinen, sillä metsien hakkuita ollaan tuntuvasti lisäämässä. Tämä saattaa johtaa siihen, että EU ei laske Suomen metsiä hiilinieluksi päästölaskelmissaan.

Suomi yritti myös saada läpi argumentinsa koskien uuden metsän istutuksen ja hoidetun metsän kasvun nopeuttamisen huomioon ottamista laskelmissa.

Metsän hiilinielulla tarkoitetaan, että metsään sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään. Suomen metsävarat ovat vähentäneet ilmakehässä olevaa hiilidioksidin määrää jo vuosikymmeniä.

Lähde: Aamulehti