”Uusnatsi”-järjestöä syyttävällä juristilla vahvat Itäblokki-yhteydet

Poliisihallitus on tänään (07.07.)  Savon Sanomien kertoman mukaan jättänyt Pirkanmaan käräjäoikeuteen kanteen ’Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen’ Suomen osaston kieltämiseksi. Liike on rekisteröimätön, mutta sen käytössä on Pohjolan Perinne ry. Poliisihallitus hakee molempien kieltämistä. 

Lehti kiinnitti huomiota seikkaan, että vaikka Poliisihallituksella on itsellään lainopillista asiantuntemusta, se turvautuu tässä asiassa  tunnettuun ”ihmisoikeusjuristiin”, jolla on hyvin värittynyt poliittinen historia Suomen Kommunistisen Puolueen stalinistisiiven erääksi varjo-organisaatioksi perustetussa Demokraattisen Lakimiehet ry:ssä, l. Demlassa.


Savon Sanomat:

Poliisihallitus on teettänyt lakkauttamista vaativan kanteen asianajaja Markku Fredmanilla, vaikka Poliisihallituksessakin ja sisäministeriössä työskentelee runsaasti lakimiehiä.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan Poliisihallitus päätyi käyttämään ulkopuolista huippuasiantuntijaa siksi, että kyse on hyvin poikkeuksellisesta, erikoisosaamista edellyttävästä kanteesta. Fredman edustaa Poliisihallitusta ja sitä kautta Suomen valtiota myös itse oikeudenkäynnissä.

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry. perustettiin v.1954 kuusi vuotta aiemmin lakkautetun ”Punaisen Valpon” l. kommunistien kontrolloiman Valtiollisen Poliisin entisille työntekijöille suojatyöpaikaksi. Toinen suojatyöpaikkojen verkosto heille oli Suomen Rauhanpuolustajien piiriorganisaatio.

Valpon kommunisteista mm.  tutkintatoimiston päällikkö, myöhemmin oikeusneuvosmies, Helge Rontu toimi jonkin aikaa Demlan puheenjohtajana. Eräs hänen seuraajistaan oli Markku Fredman. Tunnettuja demlalaisia oli myös Tarja Halonen.

Fredmania koskeva Wiki-artikkeli ei  mainitse hänen Demla-puheenjohtajuuttaan, mutta korostaa roolia ”ihmisoikeusjuristina”.

Demokraattisten Lakimiesten l. Demlan toiminnassa korostui vahva sitoutuminen Neuvostoliittoon ja sen edustamaan tapaan käsittää ihmisoikeudet. Tämä tilanne jatkui ainakin neuvostovallan romahtamiseen v.1991 asti. Fredman toimi Demlan puheenjohtajana v.1988.

Kun suomalainen vasemmistoälymystö reagoi hyvin kiivaasti itäsaksalaisen toisinajattelijan Wolf Biermannin tuomioon ja karkoitukseen v.1976, -myönteisesti Itä-Saksan vallanpitäjiä tukien, taustalla toimi myös Demlan verkosto. Kun norjalainen huippuvirkamies Arne Treholt jäi v.1985 kiinni vakoilusta Neuvostoliiton ja Irakin hyväksi, Suomeen ilmaantui pian jonkinlainen solidaarisuusliike hänen puolestaan. Tässäkin nähtiin Demlan käsialaa.

Kun 1980-luvulla sivistynyt maailma alkoi kiinnittää huomiota Neuvostoliitossa ja mm. Itä-Saksassa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin, Suomessa sytytteli vastavalkeaa Suomen Rauhanpuolustajat, Ihmisoikeusliitto ja Demla.

Alkaen kommunistien 1940-luvulla miehittämän Valtiollisen Poliisin ajoista, tietty demokratian-vastainen juonne kulkee suomalaisessa älymystössä läpi vuosikymmenten. Joitain kertoja tämä mieliala on yltynyt vaatimuksiksi  antikommunistisen toiminnan kieltämiseksi.

Miksi poliisihallitus sivuuttaa oman henkilöstönsä, ja jättää ’vastarintaliikkeen’ asian ulkopuolisen ja voimakkaita poliittisia kantoja omaavan juristin hoitoon, siihen ei ole annettu selitystä.

Vastarintaliikkeessä toimivat henkilöt on yhdistetty eräisiin väkivaltaisiin selkkauksiin, joissa käräjätuomiota on tullut sekä heille että muille osapuolille. Näiden vastarintaliikkeen kanssa nahistelleiden muiden toimijoiden kieltämisestä ei ole tehty aloitetta.  Poliisihallituksen kanteessa tultaneen vaatimaan myös ’vastarintaliikkeen’ ylläpitämän verkkokaupan sulkemista.

Poliisihallituksen toimenpiteestä uutisoi Savon Sanomat.

Wikipedia Demlasta.

Wikipedia: Helge Rontu.

Wikipedia: Markku Fredman.

Wikipedia: Arne Treholt.