Eduskunnan tarkastusvaliokunta tilaa selvityksen kotouttamisohjelman tehoista

Eduskunnan tarkastusvaliokunta tilaa laajan tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää kotouttamisohjelman tehoja.

Esimerkiksi tällä hetkellä kymmenen vuotta Suomeen tulon jälkeen afgaanilaisten, irakilaisten ja somalilaisten miesten työtulot ovat kolmanneksen kantaväestöön kuuluvien miesten tuloista. Lisäksi vuoden 2014 tilaston mukaan yli puolet Somaliasta muuttaneista on työttömiä sekä irakilaisia noin 60 prosenttia.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä tutkimuksessa keskitytään siihen kuinka kotouttaminen vaikuttaa työllistymiseen. Lisäksi selvitetään kustannuksia sekä sitä, edistääkö vai vaikeuttaako kotouttaminen suomen- tai ruotsinkielen oppimista. Myös selvityksen alla on, miten hyvin maahanmuuttajanaiset kotoutuvat ja kerrotaanko kotouttamisohjelmassa riittävästi suomalaisen yhteiskunnan arvoista.

Tutkimus valmistuu keväällä 2018.

Asiasta uutisoi: Talouselämä