Puolustusministeri Jussi Niinistö turvallisuusseminaarissa Tukholmassa: Muuttuva ympäristö edellyttää voimavarojen kasvattamista, lainsäädännön saattamista ajan tasalle ja syvempää yhteistyötä

Puolustusministeri Jussi Niinistö osallistui Pohjois-Euroopan turvallisuutta koskevaan seminaariin Tukholmassa 30.6. yhdessä kollegojensa, Ruotsin Peter Hultqvistin ja Ison-Britannian Michael Fallonin kanssa. Seminaarin järjestivät Folk och Försvar ja Tukholman Suomi-instituutti.

Puheessaan ministeri Niinistö totesi, että turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaiseksi ja että muutosten vaikutusten arvioidaan jatkuvan pitkän aikaa. On otettava huomioon, että tämä tulee näkymään myös arktisella alueella.

– Toimintaympäristö vaatii meiltä kaikilta kansallisen puolustuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Suomessa tätä tukevat voimavarojen kasvattaminen, lainsäädännön saattaminen ajan tasalle ja yhteistyön syventäminen.

Ministeri Niinistö totesi myös, että samana päivänä Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat sopimuksen osallistumisesta Ison-Britannian johtamiin nopean toiminnan JEF-joukkoihin. Niinistön mukaan JEF-joukot ovat yksi tärkeä osa Suomen puolustusyhteistyön verkostoa.

Hän myös korosti, että puhuttaessa jaetusta turvallisuusympäristöstä on itsestään selvää puhua jonkin verran myös Venäjästä.

– Venäjä on osoittanut suurta päättäväisyyttä pyrkimyksessään palauttaa suurvalta-asemansa. Venäjällä oli ennen käytössään erilaisia työkaluja lähiulkomaita sekä muita ulkomaita varten, mutta vanha lähestymistapa näyttää olevan muuttumassa. On hahmottumassa yksi työkalupakki: voimapolitiikan työkaluja, joita on käytetty lähiulkomaiden kohdalla, voidaan nyt käyttää myös muualla, jos Venäjän turvallisuusintressit ovat uhattuina.

Lähde: valtioneuvoston tiedote