Ei sopua vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhdistämisestä

Puoluesihteereistä koostunut oikeusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt edellytyksiä vuoden 2019 vaalien yhdistämiseksi. Työryhmän enemmistö katsoo, että eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit olisi järkevää yhdistää kertaluonteisesti vuonna 2019, mikäli europarlamenttivaalit toimitetaan viimeistään toukokuussa.

Koska asiasta ei kuitenkaan ole riittävää parlamentaarista yksimielisyyttä työryhmän keskustelun pohjalta ja koska perustuslakiasiantuntijat pitävät tärkeänä parlamentaarista yksimielisyyttä, esityksellä eduskuntavaalien siirtämiseksi europarlamenttivaalien yhteyteen ei välttämättä ole edellytyksiä.

Näin ollen työryhmä jättää oikeusministerin harkittavaksi, onko esitystä vaalien yhdistämisestä tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin.

Työryhmä luovutti mietintönsä tänään oikeusministeri Antti Häkkäselle.

Säännönmukaisen aikataulun mukaan seuraavat eduskuntavaalit ovat 14.4.2019 ja seuraavat europarlamenttivaalit 9.6.2019. Europarlamenttivaalien ajankohdasta ei kuitenkaan ole vielä varmuutta. Koska säännönmukaisen vaalipäivän viikonloppuun osuu helluntai, on mahdollista, että EU:n neuvosto siirtää vaalipäivää. Tämä edellyttää jäsenmaiden yksimielistä päätöstä neuvostossa. Europarlamenttivaalien ajankohta määräytyy lopullisesti viimeistään kesäkuussa 2018.

Lähde:Valtioneuvosto.fi

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.