Kainuun prikaatia koskevassa kaksoiskansalaisuusasiassa ei rikosta

Keskusrikospoliisi ei käynnistä esitutkintaa Kainuun prikaatin liittyvässä niin sanotussa kaksoiskansalaisuusasiassa. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, joten esitutkintaa ei toimiteta.

Poliisi selvitti asian valtionsyyttäjän määräyksestä. Tässä esiselvityksessä tutkittiin, onko Kainuun prikaatin lennokkikoulutusvalinnoissa syytä epäillä palvelus- tai syrjintärikosta. Epäily syntyi Yleisradion uutisen perusteella. Sen mukaan prikaatin koulutusmateriaalissa olisi mainittu, ettei kaksoiskansalaisia oteta koulutukseen.

Poliisin tutkinnan ja prikaatin antaman selvityksen mukaan on riidatonta, että koulutusmateriaalissa oli kirjaus ”ei kaksoiskansalaisille” kohdassa, jossa käytiin läpi koulutukseen hakeutuvien tai valittavien ominaisuuksia. Selvityksen mukaan koulutusmateriaalin ja siten myös kirjauksen oli laatinut Kainuun jääkäripataljoonan tiedustelukomppanian kouluttaja.

Prikaatin toimittaman selvityksen perusteella materiaali kuitenkin korjattiin välittömästi sen jälkeen, kun prikaatissa saatiin tieto virheellisen informaation kertomisesta varusmiehille. Selvityksen mukaan ei ole myöskään tiedossa, että olisi olemassa henkilöitä, jotka olisivat jättäneet hakeutumatta lennokkikoulutukseen kaksoiskansalaisuutensa takia.

Kainuun prikaatin antaman selvityksen mukaan kaikille prikaatissa palveleville kaksoiskansalaisille kerrottiin vielä erikseen Ylen uutisen tultua julki, että he voivat hakeutua kaikkiin Kainuun prikaatin varusmiestehtäviin.

Esitutkintakynnys ei ylittynyt, koska asian selvittämisen yhteydessä ei tullut ilmi henkilöitä, jotka olisivat kokeneet tulleensa syrjityiksi kansallisen tai etnisen syntyperän perusteella. Lisäksi prikaatissa ryhdyttiin useisiin korjaaviin toimenpiteisiin havaitun epäkohdan perusteella.

Lähde: Keskusrikospoliisi

Lue Myös

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.