Mietojen alkoholituotteiden etämyynti vapautumassa toisesta EU-maasta?

Alkoholilain valmistelussa perehdytään alkoholijuomien etämyyntiä koskevaan Helsingin hovioikeuden tuomioon. Sosiaali- ja terveysministeriö tutustuu alkoholijuomien etämyyntiä koskevaan Helsingin hovioikeuden tuomioon. Ennen lopullisia päätöksiä Suomen nykyinen alkoholilaki on kokonaisuudessaan voimassa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa alkoholilain valmistelua aiemmin suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on saada hallituksen esitys alkoholilaista eduskunnalle kevätistuntokaudella.

Helsingin hovioikeus antoi 24.4.2017 oman ratkaisunsa asiassa, joka koskee alkoholijuomien rajat ylittävää etämyyntiä Suomeen. Hovioikeuden tuomio liittyy EU:n tuomioistuimen 12.11.2015 antamaan ennakkoratkaisuun C-198/14 Visnapuu.

Helsingin hovioikeuden tuomion mukaan esimerkiksi viinin ja väkevien alkoholijuomien etämyynti Suomeen on rangaistava teko. Hovioikeus katsoo myös, että nykyinen tilaviinin myyntijärjestelmä on EU:n oikeuden mukainen. Sen sijaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia sisältävien käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien etämyyntiä koskevat alkoholilain säännökset eivät hovioikeuden mukaan täysin vastaa EU-oikeuden vaatimuksia. Hovioikeuden mukaan näiden alkoholijuomien ulkomailta tapahtuvan etämyynnin pitäisi olla mahdollista esimerkiksi siten, että alkoholilaissa asetettaisiin etämyynnille samat myynti- ja toimitusajat ja ikärajojen valvontavelvoitteet kuin kaupoissa tapahtuvalle myynnille.

Hovioikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen, joten alkoholilain säännökset ovat edelleen voimassa. Koska hovioikeuden ratkaisusta voidaan valittaa korkeimpaan oikeuteen, lainvoimaisen ratkaisun saaminen voi siirtyä jopa ensi vuodelle.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja Tulli tutustuvat ratkaisuun ja tuomion vaikutuksista tiedotetaan tarvittaessa tarkemmin aikaisintaan 10.5.

Alkoholijuomien rajat ylittävällä etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tilaa esimerkiksi verkkokaupan välityksellä toisesta EU:n jäsenvaltiosta alkoholijuomia, joiden kuljetuksen Suomeen järjestää myyjä. Alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti on nykyisen alkoholilain 8, 13 ja 14 §:n mukaan kielletty.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi alkoholilaiksi annetaan kevätistuntokauden aikana. EU:n tuomioistuimen ja hovioikeuden käsittelemä alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin kielto on valmistelussa säilytetty ja kirjoitettu lakiin nykyistä selvemmin. Käytännössä kielto tarkoittaisi sitä, että ulkomaiset yritykset eivät saisi myydä Suomessa oleville kuluttajille esimerkiksi viiniä ja väkeviä alkoholijuomia.

EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan jäsenvaltio ei kuitenkaan saa kieltää kuluttajia tuomasta maahan alkoholijuomia. Uuden alkoholilain valmistelussa pyritään täsmentämään, että kuluttajat saisivat edelleen hankkia alkoholijuomia ulkomailta, jos myyjä ei osallistu kuljetuksen järjestämiseen.

Lähde: Valtioneuvosto

 

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.