Selvitys: Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden erottamattomuus vaatii yhteistä tilannekuvaa

Suomen turvallisuusympäristö on nopeassa ja jatkuvassa muutoksessa. Maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten terrorismi ja siihen liittyvä värväystoiminta, laajamittainen maahanmuutto sekä kyberrikollisuus osoittavat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden erottamattomuuden. Muuttunut turvallisuusympäristö vaatii viranomaisilta yhteistä tilannekuvaa, uusia toimintatapoja ja entistä syvempää yhteistyötä. Sisäministeriö toteutti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus -tutkimushankkeen, jonka loppuraportti julkaistiin 7. helmikuuta.

Koska turvallisuuden ilmiöiden syy-seuraus-suhteet ovat monimutkaisia, turvallisuusuhkiin vastaaminen ja kehityksen ennakoiminen on entistä vaikeampaa. Siksi tiedonvaihdon merkitys viranomaisten välillä korostuu. Esimerkiksi valtionhallinnon henkilökierto on onnistunut esimerkki siitä, kuinka poikkihallinnollista tiedonvaihtoa, osaamista ja verkostoitumista voidaan edistää.

Myös epävirallisen tiedonvaihdon merkitys on vahvistunut. Turvallisuusviranomaisten lisäksi kaikkien yhteiskunnan eri toimijoiden, erityisesti elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin, on osallistuttava turvallisuuden painopisteiden määrittelyyn.

Tutkimushankkeen lopputuloksena syntyi kehittämissuosituksia turvallisuusviranomaisille seuraavista teemoista:

1) Tiedon hyödynnettävyys ja jaettavuus
2) Turvallisuusympäristöä koskevien yhteisten intressien ja tavoitteiden määritteleminen ja tulkinta
3) Joustavat yhteistyömallit
4) Päätöksenteon joustavuus
5) Toimivallan määrittelyyn sekä varautumiseen liittyvien käytäntöjen ajantasaisuus ja joustavuus

Monet kehittämissuosituksista liittyvät yhteisen tilannekuvan muodostamiseen ja tulkintaan.

– Olen ollut huolissani siitä, että yhteiskunnan eri toimijat eivät jaa samaa käsitystä nopeasti muuttuneesta turvallisuusympäristöstä. Tämä raportti vahvistaa sen, että monialaiset asiantuntijaryhmittymät ovat tärkeässä asemassa kun keskeisiin turvallisuusongelmiin etsitään ratkaisuja, sisäministeri Paula Risikko totesi.

Tutkimushanke liittyi parhaillaan valmisteltavaan sisäisen turvallisuuden strategiaan ja toimenpideohjelmaan. Tutkimushankkeeseen osallistui sisäministeriön hallinnonalan lisäksi muun muassa puolustusministeriön ja ulkoasiainhallinnon asiantuntijoita.

Lähde: Valtioneuvosto

754 total views, no views today

leave no trace meets the outdoor outhouseWe can either let the negative aspects of the situation overwhelm us, or focus on doing what we can to keep on the path of survival. When I was super nauseous from chemo, if I was up to it, I would sometimes just go to Smith Rock and not even climb. A runaway police car with an officer slumped behind the wheel sounded like an ”explosion” when it crashed through a wall and flew into trees in front of a house.The patrol car launched at least a metre into the air and into trees after striking a kerb and careering through a low retaining wall on East Coast Rd, in Mairangi Bay on Auckland’s North Shore about 8am.The sole male constable, who police say is in his 30s, was already slumped back in his seat according to one witness, as he ran up on to the kerb knocking down a street sign before accelerating, failing to take a bend, speeding through an intersection and crashing on the other side of the road.Witnesses say the vehicle narrowly missed a man sitting on a wall near where the patrol car crashed.”The officer in cheap oakleys the vehicle did not look quite right when he zoomed past me.He was sitting way back in his seat with his head right back against the headrest,” said one witness, who drove past the officer shortly before he crashed.The officer was understood to have suffered a ”medical event” in the lead up to the crash and remained in fake oakleys critical condition in hospital yesterday, a police spokeswoman said.According to neighbours who live metres from where the car came to rest, the crash was dramatic.”It was like a huge explosion when he’s hit that retaining wall,” one woman, who didn’t want to be named, said of the cheap ray bans trees outside her front yard. ”The whole house shook and we knew it was something big.”Derek Molloy, manager of Wright’s Outdoor Equipment Centre across the road from the scene of the crash, witnessed the patrol car as it ”shot through at a good rate of knots”.”It was just a straight line and he launched off the kerb and over cheap jerseys the retaining wall.”Mr Molloy took off across the road to help. However, Confucius, not Kng Fz or K’ung fu tzu. (As always, redirects should exist from both of those, and from Kong Fuzi and Kung Fu Tzu.). While difficult to embrace emotionally (for a number of reasons), cheap jerseys cheap nfl jerseys what you have described is not difficult to understand intellectually. If you access the historical trauma literature (Dr. The NCAA rules committee then added cheap oakleys outlet it to the regular season the following season. Since then, the overtime format has had its supporters and detractors, and provided thrills along with a clear cut winner. It’s not about being on television The culture at ESPN, I found when I left, isn’t the same as when I came. It wasn’t as much fun.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.