Perussuomalaisten puheenjohtakisaan ilmoittautui uusi nimi mukaan

35-vuotias Teemu Torssonen on ilmoittautunut Perussuomalaisten puheenjohtakisaan mukaan.

Teemu Torssonen kertoo itsestänsä: Opiskelen tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa kauppatieteitä pääaineenani johtaminen. Käytännössä yritysjohtamista olen voinut toteuttaa toimessani Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksessa. Aiemmin olen opiskellut filosofiaa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Minulla on myös sähköasentajan koulutus ja olen työskennellyt kaapeliasentajana. Minulla on myös harrastusmielessä toiminimiyritys, jonka toimintaan liittyvät sähköiset markkinapaikat.

teemu-torssonen-3
Yhteiskunnallisista asiosta olen ollut kiinnostunut 15 vuoden ajan. Vuonna 2015 kirjoitin kirjan Miksi minusta tuli kansallismielinen. Yhteiskunnalis-filosofisessa kirjassa kuvaan lukijoille sitä ajatuksellista ja mielipiteellistä tietä miksi olen tullut kansallismieliseksi. Kirjani on saanut positiivisen vastaanoton.

Minulle tärkeitä poliittisia teemoja ovat EU-politiikka ja maahanmuuttopolitiikka. On todella hyvä että Suomessa on viritteillä Fixit, eli kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä. Mielestäni Suomen tulisi erota Euroopan unionista ja palauttaa näin oma suvereniteettinsa. Maahanmuuttopolitiikkaa tulee järkevöittää niin että ihmisoikeudet ja Suomen oikeudet kansalliseen olemiseen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyen toteutuvat.

Perussuomalaiset äänestävät  puheenjohtajasta puoluekokouksessa 2017.

Teemu Torssonen vastaa:

Perussuomalaisten kannatus gallupeissa on pohjamudissa, mikä on mennyt vikaan?

Hallitustoiminnassa on mennyt pieleen se, että perussuomalaiset eivät ole toimittaneet äänestäjille sitä mitä perussuomalaisilta on tilattu. Ennen vaaleja perussuomalaiset puheenjohtajan johdolla ilmaisivat että Kreikan kolmatta tukipakettia ei kannateta. Tämä on selkeä linjaus, joka sitten rikottiin.

teemu-torssonen-1
Perussuomalaiset ovat kansallismielinen puolue ja EU:n vuoksi Suomen itsemääräämisoikeus on heikentynyt. Kansallismielisen puolueen tulisi vaalia ja vaatia politiikallaan Suomen itsemääräämisoikeutta. Tämäkin olisi voinut paremmin toteutua hallitustyöskentelyn aikana.

Maahanmuttopolitiikaan liittyen olisi pitänyt pitää enemmän ääntä epäkohdista, kuten esimerkiksi siitä kuinka vastaanottokeskukset ja tuvapaikanhakijoiden vastaanottaminen järjestetään. Perussuomalaisten olisi pitänyt kova äänisemmin vaatia sitä, että Suomen sisäinen turvallisuus ja suomalaisten turvallisuus ei vaarannu. Turvallisuus kuitenkin heikkeni, kuten esimerkiksi Kajaanin suomalaismiehen ryöstö ja tappo sekä useat seksuaalirikokset osoittavat. Tätä ei kansa perussuomalaisilta tilannut. Jyrkemmin olisi myös pitänyt pitää ääntä Ruotsin vastaisen rajan kautta tulevan maahantulon ottamisessa haltuun, eli rajavalvonnan olisi pitänyt olla tarpeeksi tehokasta.

Ymmärrän toki että perussuomalaiset eivät kaikkea voi itse hallituksessa tehdä, mutta olennaista on tehtiinkö kaikki mitä voitiin? Mielestäni ei, vaan hallituspositio vaikutti negatiivisesti toimintaan. Hallitustaipaleella ja tietysti jo ennen sitä olisi pitänyt vahvistaa yhtenäisyyttä, näin oltaisiin oltu vahvempia ottamaan vastaan hallitusajan haasteet ja näin linja olisi ollut todnennäköisesti parempi.

Keskustelun ja viestinnän tasolla meni myös pieleen. Jos omat tekee virheitä niin ei pidä lähteä heitä potkimaan, vaan miettiä yhdessä miten laitetaan asia kuntoon. Toinen on että liian helposti ollaan lähdetty puolustuskannalle asioissa missä ei ole sellaiseen tarvetta, esim. yliampuva rasismi-keskustelu.

Osa kannatuksen laskusta on myös ”normaalia” hallitusyhteistyöhön liittyvää laskua, liittyen esimerkiksi leikkauspolitiikkaan ja kilpailukykysopimukseen.

Ketä toivoisit mukaan puheenjohtaja kisaan?
Puheenjohtajakisaan toivon mukaan kansallismielisiä henkilöitä, jotka pystyvät johtamaan puoluetta niin että perusuomalainen peruspolitiikka toteutuu.

Mikä olisi oikea kiintiömäärä pakolaisille vuosittain ja miten maailman hädässäolevia voisi parhaiten auttaa?

Kiintiöpakolaisten vastaanottamisella on paljon merkitystä ihmisyksilöiden ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta, vaikka laajemmin ongelmia kiintiöpakolaisten vastaanottaminen ei useinkaan ratkaise.

teemu-ja-tynkkynen
Sopivaan kiintiöpakolaisten määrään vaikuttaa kuinka paljon vastaanottaminen ja kotiuttaminen (huom. ei kotouttaminen vaan kotiuttaminen) vie Suomen resursseja ja vaarantuuko sisäinen turvallisuus tällaisesta maahanmuutosta. Kiintiöpakolaisten määrää on näin ollen hankala määrittää yleisistä lähtökohdista lähtien. Mikäli akuutti tilanne vaatii, niin kiintiötä voi tilapäisesti nostaa unohtamatta kuitenkaan kansallista etua esim. turvallisuuden mielessä. Tärkeää on myös muistaa, että kiintiöpakolaisuus ei tarkoita automaattista kotouttamista ja kansalaisuuden saamista. Pakolaispolitiikan lähtökohtana on ihmisten auttaminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä myös että ihmiset palaavat lähtömaahansa kun konflikti tai muu lähtöön vaikuttanut syy on poistunut. Konfliktin tms. pitkittyessä on aika alkaa miettimään yhteiskuntaan integraatiota, mikäli siihen maahantulija osoittaa kelpoisuutensa ja halukkuutensa.

Mielestäni parhaiten maailman hädänalaisia voi auttaa suuntaamalla apu ihmisten kohdemaahan tai lähialueille. Laajemmin ajateltuna ennaltaehkäisevä työ on olennaista. Valtioita tulisi tukea ja kehittymistä edesauttaa niin, että nämä valtiot kykenevät tarjoamaan elämän perusedellytykset ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Realiteetit ovat kuitenkin mitä ovat, mutta tästäkään huolimatta Suomen ja suomalaisuuden tuhoutumisen ei pidä olla auttamisen hinta.

Pitäisikö Suomen antaa taloudellista kehitysapua?
Suomen ei tulisi antaa rahallista kehitysapua. Kuten edellä mainitsin ennaltaehkäisevästä työstä, niin vastaava idea toimii myös kehitysavun kanssa. Ihmisoikeuksia, koulutusta, demokratiaa, väestönkasvun hillintää, sivistystä ja edistävää kehitysapua tulisi toteuttaa tieto-, taito- ja hyötytavaroiden kautta ja avulla. Perusfilosofiana on ettei anneta rahaa, vaan annetaan esim. koulun rakentamiseen tiedot ja taidot, rakennusaineet sekä oppimisen välineet. Myös korottomat mikrolainat yrittämiseen liittyen ovat hyvä kehitysavun muoto. Se on aktivoiva, ei passivoiva muoto.

Pitäisikö Suomen liittyä Natoon?
nato2
Suomen ei tule liittyä Natoon. Tähän voisi vastata pidemmästikin, mutta järkevintä on säilyttää oma uskottava maanpuolustus ja kartoittaa puolustusyhteistyön mahdollisuuksia Ruotsin kanssa. Tosin uskottava puolustus vaatii vahvat puolustusvoimat. Puolustuvoimien vahvuutta lisää jos puolustusvoimien sotilaat ja Suomen kansalaiset kokevat että valtio edustaa heitä. Maanpuolustushenkinen ihminen ei välttämättä koe monikulttuurista Suomea ja Euroopan unionin liittovaltio-Suomea omakseen ja näin hän ei myöskään koe Suomen puolustusvoimia valtion yhtenä osana omakseen.

Mitä mieltä olet rasismikeskustelusta?
Rasismi-keskustelu on karannut käsistä. Rasismi-käsitteen sisällön vaihtelevaisuus vaikeuttaa ja sotkee keskustelua. Rasismi-käsitettä käytetään keskusteluissa myös lyömäaseena vaientamaan vastakkainen mielipide. Rasismi-keskustelu on myös vallankäyttöä ja tämä tulisi tiedostaa. Näistä ongelmista johtuen rasismi-käsitettä ei tulisi oikeastaan edes käyttää.

Tunnistatko/kohtaatko vihapuhetta somekeskusteluissa?
Myöskään vihapuheenkin määritelmä ei ole aina selvä. Olen kohdannut vihapuhetta somekeskusteluissa eri osapuolten esittämänä.

onko mielestäsi ” väkivaltaisia ääriryhmiä” Suomessa?
Kyllä Suomessa on väkivaltaisia ääriryhmiä eri asian tiimoilta. Kuitenkin ryhmät ovat hyvin pieniä ja jos edes varsinaisia ryhmiä.

Mitä muuttaisit Puheenjohtajana Perussuomalaisissa?
Mikäli minulla olisi mahdollisuus niin perussuomalaisten puheenjohtajana muuttaisin perussuomalaisten poliittista linjaa niin, että se vastaa mitä kansalle on luvattu. Voimistaisin myös kansallismielisyyden vaikutusta perussuomalaisessa politiikassa.
persu-logo

Kehittäisin myös johtamista esimerkiksi terävöittämälllä sitä mitä perussuomalaiset ovat ja minne olemme menossa. Muuttaisin strategiaa selvemmäksi ja hyvää johtamista toteuttamalla viestisin muun johdon kanssa strategian kattavasti läpi organisaation, kuten myös viestisin sen minne perussuomalaiset ovat menossa. Muuttaisin myös johtamiskulttuuria osallistavaksi ja yhtenäisyyttä lisääväksi.

Muuttaisin perussuomalaisia vahvemmaksi ja tehokkaammaksi kokonaisuudeksi. Jo pelkästään selvempi tieto siitä mitä perussuomalaiset ovat ja minne olemme menossa loisi yhtenäistävän elementin. Kehittäisin myös sisäistä ja ulkoista viestintää.

Näiden lisäksi puheenjohtajana pyrkisin selvittämään ja tunnistamaan syvällisemmin mistä ongelmat ovat johtuneet sekä korjaamaan ne.
Teemu Torssonen kotisivut

5 thoughts on “Perussuomalaisten puheenjohtakisaan ilmoittautui uusi nimi mukaan

 • 28.11.2016 at 10:56
  Permalink

  Jos herra Torssonen oikeasti olisi kansallismielinen ja hän ajaisi Fixit-eroa sekä tomisi kuten sanoo, niin ei hän Persuissa olisi. Mitä luultavammin hänelle on kerrottu että hyväksymällä puolueen nykyisen linjan hän saa Soinin jakkaran. Ja aivan kuten Sipiläkin, hän tulee täysin puskista ja voittaa puheenjohtajakilvan.

  Muistakaa aina: Kukaan ei nouse valtaan jolleivat taustavomat sitä halua !!

  Tämän olen itsekkin joutunut monta kertaa toteamaan. Vaikka agenda ja mieli olisi mitä parhain, niin jos tallot taustavoimien varpaille, ei sinulla ole mitään mahdollisuuksia. Sama pätee Persujen puheenjohtajakkilvassakin. Sinne etsitään pyrkyreitä, anteeksi: opportunisteja, jotka tekevät kyselemättä kaiken sen mikä käsketään. Ja vastineeksi he saavat rahaa. Katsokaa nyt Sipilääkin. Monissa sisäpiirikaupoissa ja konkursseissa sekä epäilytävissä liemissä keitetty henkilö on pääministerinä. Eikä tiedä sisäpiirikaupoista taaskaan mitään. Olisi luullut pojan kuoleman pysäyttävän ja herättävän jumalan pelon, mutta niin on paatunut sydän että ei.

  Niin että Torssosellekkin tiedoksi sen verran että Hirvisaaren puolue on oikeasti kansallismielinen. Menee sinne jos haluaa seistä sanojensa takana. Persuilla tuuli heiluttelee huulia. Kuten Soini sen jo aikoinaan sanoi:”Ei Persut aja eroa EU:sta”. Eikä mikään ole muuttunut tuon jälkeen.

  Reply
 • 28.11.2016 at 13:07
  Permalink

  Olen kansallismielinen ja perussuomalaisissa on paljon muitakin kansallismielisiä, kuten myös Perussuomalaisissa Nuorissa. Perussuomalaisten säännöt mahdollistavat että jäsen voi asettua ehdolle vaaleihin ja kuka tahansa voi voittaa. Ei tässä tarvita puheita vainoharhaisia puheita PJ-jakkaroista tai muista. Tuon esille sellaista linjaa joka mielestäni on perussuomalaista peruspolitiikkaa ja paljon on ihmisiä jotka ovat samaa mieltä kanssani. Paljon on myös ihmisiä jotka ovat sitä mieltä että perussuomalaisten linja hallitustaipaleella ei ole ollut teoissa sitä mitä puheissa. Tämä asiantila on tarkoitus muuttaa.

  Reply
  • 28.11.2016 at 20:21
   Permalink

   Ok Teemu, ja hyvä että Soinin haastat, mutta iso mutta. Mitä mieltä olet jos esim. Halla-aho tai Laura Huhtasaari myös haastaa Soinin. Ymmärrät hyvin sen, että heillä tunnettavuutta EU tai Kansanedustajana on huomattavasti enemmän kuin sinulla, miten menettelet ? Suosittelesitko mieluummin jompaakumpaa heistä, joilla linja on aikalailla samankaltainen sinun linjasi kanssa ?

   PS. Kirjoitelkaa Hommaforumin jäsenet myös tänne Nykysuomeen enemmän,
   vaikka ”tikusta asiaa” keksien ;).

   Reply
   • 30.11.2016 at 16:54
    Permalink

    Mikäli puheenjohtajavalinnassa on joku joka ajaa samaa linjaa ja samoja tavoitteita kuin minä sekä pystyy PJ-hommassa samaan kuin mihin itse näen pystyväni, ja tällä henkilöllä on tunnettavuutensa ansiosta parempi mahdollisuus tulla valituksi, olisi tämä asiantila sellainen jolloin on syytä harkita ehdokasasettelua esim. äänten hajaantumiseen liittyen.

    Tunnettavuus on kuitenkin koko ajan ”liikkuva” piirre ja se voi lisääntyä ja vähentyä, niin niillä jotka ovat nyt jo tunnettuja kuin niillä jotka eivät vielä ole niin tunnettuja.

    Reply
 • 30.11.2016 at 20:59
  Permalink

  Kiitti vastauksesta, erikseen tämä ” …olisi tämä asiantila sellainen jolloin on syytä harkita ehdokasasettelua esim. äänten hajaantumiseen liittyen. ” ..
  Peukkua kisaan!

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.