Migri myöntää: Maahanmuutto heikentää turvallisuutta Suomessa.

Maahanmuuttovirasto vastasi 27.09.2016 eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntöön. Seuraavassa ote:

”Monikulttuuristuminen muuttaa suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajien kulttuuriin ei kaikkien osalta liity vastaavaa viranomaisiin luottamusta kuin kantasuomalaisilla on. Erilaisissa poliisin hälytystehtävissä reaktiot ovat erilaisia, pienempiinkin hälytystehtäviin  poliisi joutuu lähettämään useampia yksiköitä oman palvelusturvallisuuden takaamiseksi.

Etninen ryhmäytyminen on muuttoliikkeen normaali seurannaisvaikutus. Ihmiset hakeutuvat oman kulttuurinsa edustajien pariin. Tämä heikentää sopeutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä juurettomuutta mikäli kotoutuminen ei onnistu. Syrjäytyminen ja eriarvoistuminen ovat seurauksia puutteellisesta kielitaidosta, heikosta koulutustasosta ja työttömyydestä. Tämä voi johtaa päihteiden väärinkäyttöön ja rikollisuuteen.

Edellisistä johtuva epätasainen tulonjako ja mahdollinen rasismin kokeminen voivat johtaa edelleen radikalisoitumiseen, jota tukee sosiaalisessa mediassa tapahtuva rekrytointi ääriliikkeiden jäseniksi. Tämä edelleen johtaa hakeutumiseen taistelijaksi kriisipesäkkeisiin. Integroitumisen puutteellisuus ja ongelmat sosiaalisessa ympäristössä voivat johtaa yksittäisten toimijoiden aktivoitumiseen. Nämä muodostavat yksittäisen ja yllättävän uhkan satunnaiselle väkivallan käytölle.

Monet turvapaikkaa hakevat ovat kadottaneet matkustusasiakirjansa ennen Suomeen saapumistaan. Henkilöllisyyden varmistaminen on tällaisten henkilöiden osalta erittäin vaikeata tai mahdotonta. Tämä mahdollistaa sekä valtiollisten että äärijärjestöjen jäsenten soluttamisen maahan.”

Asiasisällöltään teksti on kuin suoraan Rajat kiinni! -fb-ryhmästä, paitsi tämä on viranomaistekstiä ja viimeksimainitut ovat ”rasisteja”. di-gold-1

Linkki Migrin lausuntoon pdf:nä.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.